ทำไมเวลาแก้ไข DNS ถึงไม่มีผลทันที

ปรุงล่าสุด: 2017-08-01 03:02:08

ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลง Nameservers ของโดเมน หรือการแก้ DNS records ของโดเมน การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ เป็นการตั้งค่าที่ตัวโดเมน หรือ DNS Server ของโดเมนเอง ในขณะที่เวลาผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต เข้าเว็บไซต์ผ่านชื่อโดเมนเนมต่างๆ เครื่องของผู้ใช้จะไม่ได้ไปตรวจสอบ DNS records บน DNS Server ของโดเมนโดยตรง แต่จะตรวจสอบผ่าน DNS Server ของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต ที่เค้าใช้งาน. ซึ่งผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตแต่ละเจ้า ก็จะมี DNS Server ของตัวเอง ที่ทำหน้าที่ไปตรวจสอบค่า DNS records ของแต่ละโดเมน โดยจะจดจำค่าเหล่านั้นไว้ชั่วคราว (เก็บ Cache) เพราะจะได้ไม่ต้องไปตรวจสอบกับโดเมนทุกครั้ง เพื่อให้สามารถตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็วนั่นเอง

ที่ DNS records (หรือ Zone File) จะสามารถประกาศค่า TTL ไว้ได้ ซึ่งเป็นค่าที่จะบอกกับ DNS Server ของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตว่า จะให้เก็บ Cache ไว้นานกี่วินาที ค่าเริ่มต้นของ TTL โดยทั่วไปจะอยู่ที่ 14,400 (4 ชม.) นั่นหมายถึงว่า เวลามีการเปลี่ยนแปลงที่ DNS records จะรอไม่เกิน 4 ชม. อินเตอร์เน็ตทุกที่ ก็ควรจะอัพเดทครบแล้ว แต่มันก็ไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไป เพราะผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตบางที่ อาจจะไม่ได้เชื่อตาม TTL ที่ประกาศ แต่กลับเก็บ Cache นานกว่านั้น เช่น 24-48 ชม. ก็เป็นไปได้

จึงเป็นที่มาของคำตอบที่คุณมักจะได้ยินว่า "รออินเตอร์เน็ตอัพเดท DNS อย่างช้าไม่เกิน 48 ชม." นั่นเอง

การเก็บ Cache และการอัพเดท DNS ของอินเตอร์เน็ตแต่ละเจ้า หรือแต่ละพื้นที่ นั้นแยกออกจากกัน ดังนั้นไม่ต้องแปลกใจถ้า คุณแก้ DNS records ตอนเที่ยง แล้วพบว่า บ่ายๆ คุณสามารถเข้าเว็บไซต์ที่ออฟฟิศได้แล้ว แต่ทำไมพอกลับมาเปิดที่บ้านกลับยังเข้าไม่ได้ ที่มันเป็นเช่นนี้เพราะว่า อินเตอร์เน็ตที่บ้านของคุณยังไม่อัพเดท DNS นั่นเอง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ขั้นตอนการ Resolve DNS