ทำไมต้องจดโดเมนโดยใช้ข้อมูลจริง ?

ปรุงล่าสุด: 2017-09-08 10:39:40

เวลาที่คุณจดโดเมนเสร็จแล้ว ทาง ICANN ออกกฏให้ Registrar ตรวจสอบอีเมลของผู้ถือครองโดเมนเนมด้วย. กล่าวคือเวลาคุณจดโดเมนเนม จะมีอีเมลจาก Registrar ส่งไปหาอีเมลที่ระบุว่าเป็นผู้ถือครองโดเมน เพื่อให้ผู้ถือครองโดเมนกดลิงก์ยืนยันว่าเป็นคนขอจดทะเบียนโดเมนเนมดังกล่าวจริงๆ. ซึ่งหากไม่มีการกดยืนยันลิงก์ในอีเมลดังกล่าวภายใน 15 วัน โดเมนเนมจะถูกระงับการใช้ชั่วคราว จนกว่าผู้ถือครองโดเมนจะคลิกลิงก์ยืนยัน.

ส่วนเหตุผลที่จะต้องระบุ ชื่อผู้ถือครองโดเมน ตามจริงด้วย ถึงแม้ Registrar จะตรวจสอบเฉพาะอีเมลผู้ถือครองโดเมน เป็นเพราะว่า หากระบุชื่อผู้ถือครองโดเมนเป็นเท็จจะมีปัญหาในอนาคต เพราะเวลากรณีที่คุณมีปัญหาไม่สามารถเข้าใช้อีเมลเดิมได้แล้ว คุณจะต้องยืนยันตัวตนด้วยเอกสาร เช่น Passport หรือ บัตรประชาชน ที่ชื่อตรงกันกับชื่อผู้ถือครองโดเมน หากไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ ก็อาจจะเป็นสาเหตุให้โดเมนถูกระงับการใช้งานตามระเบียบของ ICANN.

ดังนั้นหากคุณต้องการปกปิดข้อมูลของคุณให้เป็นความลับ คุณสามารถใช้บริการเสริม Privacy Protection เพื่อให้ไม่แสดงข้อมูลของคุณที่ใช้ในการจดทะเบียนโดเมน ไปแสดงบนเว็บไซต์ WHOIS ที่ต่างๆ.