โดเมนเนม คือ อะไร ?

ปรุงล่าสุด: 2017-10-22 08:52:04

บนโลกอินเตอร์เน็ตนั้น คอมพิวเตอร์ต่างๆ รับ-ส่ง ข้อมูลถึงกันโดยอ้างอิงตำแหน่งจาก ที่อยู่ไอพี (IP address) ซึ่งไอพีนั้นมันเป็นชุดรหัสซึ่งยากต่อการจดจำ ดังนั้นจึงมีการใช้งาน โดเมนเนม (หรือ Domain Name) มาแทนไอพีเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำสำหรับมนุษย์. ดังนั้นเจ้าของเว็บไซต์ต่างๆ จึงจำเป็นที่จะต้องจดโดเมนสำหรับเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ใช้ หรือลูกค้า สามารถเข้ามายังเว็บไซต์ได้โดยง่าย.

นอกจากโดเมนจะถูกใช้งานผูกกับเว็บไซต์ โดเมนยังสามารถไปใช้งานผูกกับอย่างอื่นได้อีก อย่างเช่น ระบบอีเมล ที่สามารถตั้งชื่อ E-mail address เป็นชื่อ @โดเมนเนม ของคุณได้ เป็นต้น. คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บทความนี้ครับ โดเมนสามารถเอาใช้ทำอะไรได้บ้าง.